Category: Châu Á

preset xám

Một tone màu trong sáng cực dễ thương, phù hợp với chụp outdoor và đảm bảo sẽ làm hài lòng các bạn thích phong… Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi. Bắt trend ngay với Preset Lightroom Tangerine Gray với phong cách […]

Back To Top